HEM

CUPER

 

Vi samarbetar med idrottsföreningar och arrangerar cuper. Vi ordnar med allt administrativt före, under och efter cupen. Så som tillsättning av domare, hyra av lokal, bjuda in lag, ordna med spelschema, prisutdelning etc.

 

Vi kommer i dagsläget att arrangera cuper i Stockholms- och Uppsalaregionerna men på sikt kan dessa regioner komma att utökas.

LÄGER

 

DRC har stor erfarenhet av lägerverksamhet. Vi kommer under 2018 att starta igång med denna verksamhet. Det kan exempelvis vara sportläger under ett skollov eller ett friluftsläger på sommaren.

TEAMBUILDING

 

Teambuildning är något som både idrottslag och företag behöver för att nå framgång. Att arbeta med en grupp medarbetare utanför den ordinarie arbetsplatsen är givande ur flera synvinklar.

VÅR HISTORIA

 

DRC SPORT & ÄVENTYR AB bildades under september 2017. Idén om att skapa trivsel för företag och att erbjuda föreningar och lag olika cup och lägerverksamheter har växt fram genom åren. Alla tre grundarna kommer från föreningslivet och skolverksamheten. Vi såg att det finns möjligheter att utveckla och sprida vår kunskap

 

 

 

INFORMATION

 

Vill ni kontakta oss når ni oss enklast via mail.

 

info@drcsport.se

© Copyright. All Rights Reserved.